Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 15 października 2020 r.

ZD.272.15.2020.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r."

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę jedynego Wykonawcy - MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy spełniła warunki w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 40% - "wydłużenie okresu gwarancji". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz uzyskali punktację przedstawia tabela poniżej.
  Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  cena - max.
  60,00 pkt
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  wydłużenie
  okresu
  gwarancji
  - max. 40,00 pkt
  Łączna punktacja
  1.MALDROBUD
  Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Królewiecka 43
  74-300 Myślibórz
  282 055,05 zł/
  60,00 pkt
  60 m-cy/
  40,00 pkt
  100,00 pkt
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 01.10.2020 R.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-09-17 11:53:39
data ostatniej aktualizacji: 2020-10-15 13:42:21

Strona odwiedzona 1136 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marzena Wieczorek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.