Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie o drugiej aukcji sprzedaży samochodu terenowego


Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel./fax 91 4045000 wew. 212
ogłasza aukcję sprzedaży samochodu terenowego:

 1. Miejsce i termin aukcji: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, dnia 12 marca 2021 r., godz.14.00 (I piętro, sala audiowizualna)
 2. Przedmiot aukcji: samochód terenowy marki Honda CR-V, rok produkcji: 2001, rodzaj paliwa: benzyna, pojemność i moc silnika: 1998 cm3/147 KM, nr VIN JHLRD17401C223641, rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne), rodzaj napędu: 4WD (4x4), przebieg: 512 856 km (na dzień 18.01.2021 r.), kolor: zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym
 3. Przedmiot aukcji można obejrzeć dnia 5 marca i 9 marca 2021 r. w godz. 14.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d (parking wewnętrzny urzędu) lub w innym terminie uzgodnionym pod numerem telefonu 91 4045000 wew. 212
 4. Cena wywoławcza - 7.900,00 zł, minimalna wysokość postąpienia - 100,00 zł.
 5. Wadium:
  1. warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 400,00 zł, które należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 z adnotacją "wadium - aukcja Honda CR-V, imię i nazwisko uczestnika aukcji" w terminie do dnia 10 marca 2021 r. (za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie);
  2. wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;
  3. wadium złożone przez uczestników aukcji, których oferty nie zostały wybrane zwraca się niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
 6. W aukcji mogą uczestniczyć osoby, które złożą oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do ogłoszenia, oraz okażą dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba chcąca działać w imieniu tego uczestnika dopuszczona będzie do udziału w aukcji pod warunkiem udokumentowania swojego uprawnienia do reprezentowania uczestnika.
 7. Aukcja będzie ważna, jeśli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o przynajmniej jedno postąpienie. Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą uczestnik aukcji chce nabyć przedmiot aukcji. Złożona oferta przestaje wiązać, jeśli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 8. Po trzecim ogłoszeniu zaoferowanej ceny aukcję zamyka się i udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od zawarcia umowy na rachunek bankowy nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820. Wydanie nabywcy przedmiotu aukcji następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny.
 9. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny. Treść niniejszego ogłoszenia oraz określonych w nim warunków może zostać zmieniona do momentu rozpoczęcia aukcji.

Informacje dodatkowe o aukcji:

 1. Aukcję zorganizowano na podstawie § 13-30 Zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.
 2. Komisja do przeprowadzenia aukcji została powołana zarządzeniem Nr 63/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania sprzedaży w trybie przetargu, aukcji lub publicznego zaproszenia do rokowań zbędnych składników majątku ruchomego, będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Komisja
powołana zarządzeniem Nr 63/2015
Starosty Gryfińskiego z dnia 2 lipca 2015 r.

Do pobrania:

data opublikowania: 2021-02-25 12:51:37
data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25 12:51:37

Strona odwiedzona 791 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.