Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu terenowego


Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel./fax 91 4045000 wew. 212
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu terenowego:

 1. Przedmiot przetargu: samochód terenowy marki Honda CR-V, rok produkcji: 2001, rodzaj paliwa: benzyna, pojemność i moc silnika: 1998 cm3/147 KM, nr VIN JHLRD17401C223641, rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne), rodzaj napędu: 4WD (4x4), przebieg: 512 871 km (na dzień 25.03.2021 r.), kolor: zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym.
 2. Pojazd można obejrzeć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d w godz. 8.00-15.00 (parking wewnętrzny urzędu). Dodatkowe informacje o pojeździe można uzyskać pod numerem telefonu 91 4045000 wew. 212.
 3. Cena wywoławcza - 3.600,00 zł.
 4. Wadium:
  1. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 180,00 zł, które należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 z adnotacją "wadium - Honda CR-V, imię i nazwisko uczestnika przetargu" w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. (za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie);
  2. wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;
  3. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;
  4. wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostały wybrane zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 5. Termin i sposób składania oferty w przetargu: ofertę na zakup samochodu należy złożyć według wzoru, załączonego do niniejszego ogłoszenia do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godz. 13.30 w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na zakup samochodu Honda CR-V" na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Starostwa).
 6. Otwarcie złożonych ofert w przetargu jest jawne w zakresie ilości złożonych ofert i oferowanych cen i nastąpi dnia 13 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, I piętro - sala audiowizualna.
 7. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który złoży najwyższą, zaakceptowaną przez sprzedającego, ofertę cenową zakupu pojazdu. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 8. O dokonanym wyborze oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy sprzedaży samochodu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od zawarcia umowy na rachunek bankowy nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820. Wydanie nabywcy samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny w ustalonym przez strony terminie.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego zmiany, a także do jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe o przetargu:

 • Przetarg zorganizowano na podstawie § 13-39 Zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.
 • Komisja do przeprowadzenia przetargu została powołana zarządzeniem Nr 63/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania sprzedaży w trybie przetargu, aukcji lub publicznego zaproszenia do rokowań zbędnych składników majątku ruchomego, będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Komisja
powołana zarządzeniem Nr 63/2015
Starosty Gryfińskiego z dnia 2 lipca 2015 r.
Gryfino, dnia 25 marca 2021 r.

Administratorem danych osobowych oferentów przystępujących do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia sprzedaży pojazdu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie uniemożliwia wybór oferty. Składającemu ofertę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Oferent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących oferentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Składając ofertę oferent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie złożonej oferty kanałami komunikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2021-03-25 14:09:35
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-25 14:09:35

Strona odwiedzona 1155 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.