Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Rozporządzenie porządkowe nr 2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie porządkowe nr 2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2/2010
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§1

W celu ochrony wałów przeciwpowodziowych, umożliwienia sprawnego prowadzenia prac zabezpieczających, a w razie konieczności, prowadzenia przeciwpowodziowej akcji ratowniczej, wprowadza się całkowity zakaz przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego.

§2

Z zakazu określonego w § 1 zwolnione są osoby prowadzące prace zabezpieczające, przeprowadzające patrole oraz przedstawiciele służb, straży, inspekcji i instytucji biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

§3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego rozporządzenia powierza się Starostom Myśliborskiemu, Gryfińskiemu, Polickiemu i Prezydentowi Miasta Szczecina.

§4

Kto nie wykonuje obowiązku określonego w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275).

§5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz


data opublikowania: 2010-06-01 13:10:24
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 13:10:24

Strona odwiedzona 1552 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Waldemar Derkacz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.