Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WP w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 118/39 obręb Pniewo

SZ.RUZ.4210.115-10.2021.BG

Obwieszczenie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zgodnie oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie udzielenia na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów pozwolenia wodnoprawnego na:

 • usługi wodne, w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzania do wód, wód pobranych i niewykorzystanych,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do odprowadzania do wód powierzchniowych Kanału Dolna Odra ("Kanał Zimny") wód pobranych i niewykorzystanych.

Zakres wnioskowych uprawnień związany jest z koniecznością obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem głównym Elektrowni Dolna Odra, na terenie działki nr 118/53 obr. Pniewo gm. Gryfino.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia osobiście, lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo do składania żądań co do zebranych materiałów i dowodów.

Nie zajęcie stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia wiąże się z akceptacją warunków zawartych w operacie wodnoprawnym oraz dokumentacji zgromadzonej w toku prowadzonych w sprawie czynności.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie). Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: szczecin@wody.gov.pl.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni.

data opublikowania: 2021-10-05 12:10:45
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-05 12:10:45

Strona odwiedzona 200 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.