Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Chojnie

Gryfino, dnia 05 października 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 113 ust. 5, 6, 7, art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),

Starosta Gryfiński,

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczoną numerem działki 116/1 o pow. 0,0187 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 7 miasta Chojna, gmina Chojna, która na podstawie decyzji Starosty Gryfińskiego nr 2/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r., znak: AB.6740.3.37.2020.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "przebudowa ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II", przeszła na własność Gminy Chojna.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00006372/6, w której jako właściciel wpisany jest nieżyjący Wincenty Doroszko. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone i spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni, wobec czego ww. nieruchomość należy traktować jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z zebraniem odpowiednich dowodów i materiałów do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ulicy Sprzymierzonych 4 (II piętro, pokój nr 32).

W przypadku niezgłoszenia się osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, ustalone w decyzji odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

data opublikowania: 2021-10-08 07:42:37
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-08 07:42:37

Strona odwiedzona 211 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.