Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. 190/7 obr. Strzelczyn, gm. Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00064460/4
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 190/7, położona w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków posiada użytki RIVb (grunty orne).
Powierzchnia nieruchomości0,1072 ha,
Opis nieruchomościNieruchomość położna jest we wsi Strzelczyn, na terenie gminy Chojna. Działka posiada pośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Bezpośredni dostęp do nieruchomości odbywa się poprzez ustanowioną służebność gruntową przechodu i przejazdu na działkach nr 177/1, 177/2, 189, stanowiących własność osób fizycznych. Wykonanie służebności na działce nr 189 odbywać się ma pasem długości 30 m (wzdłuż granicy działki 189 z działkami 190/7 i 190/6) i szerokości 5 m. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią: zabudowa jednorodzinna w dobrym stanie technicznym, grunty rolne niezabudowane. W bliskie odległości znajduje się zbiornik wodny
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości7 780,00 zł
VAT-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy-
Terminy wnoszenia opłat-
Zasady aktualizacji opłat-
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 28.09.2021 r.

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 17.08.2021 r. - do 07.09.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 33 lub pod nr tel.91/4162215 wew.134.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2021-08-17 08:20:13
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-17 08:20:13

Strona odwiedzona 122 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Piotr Ignaciuk
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.