Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz. 529/4 obręb Ognica, gmina Widuchowa

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00045715/8
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 529/4, położona w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków posiada użytki RIVb i RV (grunty orne).
Powierzchnia nieruchomości0,3754 ha
Opis nieruchomościDziałka położona jest w pośredniej części wsi Ognica, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej, wolnych terenów rolnych, zabudowanych, terenów zalewowych, leśnych. Nieruchomość ma kształt, regularny, przybliżony do prostokąta. Posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej asfaltem. Na przedmiotowym gruncie brak jest ogrodzenia, teren niezagospodarowany, częściowo ok. 70 % porośnięty,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 529/4, obręb Ognica, posiada następujące oznaczenie: 2 MU- strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
Termin zagospodarowania nieruchomościbrak
Cena nieruchomości53 640,00 zł
VATbrak
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawybrak
Terminy wnoszenia opłatbrak
Zasady aktualizacji opłatbrak
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 07.10.2021 r.

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 33 lub pod nr tel.91/4162215 wew.134.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2021-08-26 09:11:46
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-26 09:11:46

Strona odwiedzona 173 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Piotr Ignaciuk
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.