Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 128 ust. 4 w zw. z art. 124a i 124 ust. 4 oraz art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

Starosta Gryfiński

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo na nieruchomości oznaczonej numerem działki 132/6 o pow. 4,50 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, gmina Gryfino, której stan prawny w udziale do 1/2 części jest nieuregulowany.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00012401/4, w której jako współwłaściciel do 1/2 części wpisany jest nieżyjący Lech Karauda. Spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do części przedmiotowej nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pok. 32, tel. 91 416 22 15 wew. 132, w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do części ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia i wpłacenia przedmiotowego odszkodowania do depozytu sądowego.

data opublikowania: 2017-12-19 08:42:03
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-19 08:42:03

Strona odwiedzona 551 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Pawlukiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.