Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w sprawie kontroli budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych, w tym również budynków jednorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfinskiego

Gryfino, dnia 14 czerwca 2018 r.

Komunikat nr 1 / 2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,

w sprawie kontroli budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych, w tym również budynków jednorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie informuje, że od dnia 25 czerwca 2018 r. pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozpoczynają kontrole budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych, w tym również budynków jednorodzinnych w zakresie spełnienia obowiązku przez ich właścicieli, zarządców i użytkowników dotyczącego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych.

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie art. 81, 81 a, 81 c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1529 z późn. zm.).

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz.1529 z późn. zm.) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1c, należy co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę okresową, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Zgodnie z art. 62, ust. 6 ww. ustawy kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Nie spełnienie powyższego obowiązku wg art.93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1529; z późn. zm.) podlega karze grzywny.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

UWAGA!!!

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami wybuchów gazu i pożarów oraz powodują zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Należy również sprawdzać szczelność podłączenia butli gazowych do kuchenek, gdyż jej brak może być przyczyną wybuchu.

Podczas kontroli pracownicy PINB będą prosili o przedstawienie aktualnych protokołów pokontrolnych z okresowych kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowych oraz potwierdzeń zakresu wykonania prac w przypadku czyszczenia przewodów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Gryfinie
Patrycjusz Szewczyk

data opublikowania: 2018-06-28 11:07:33
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-28 11:07:33

Strona odwiedzona 409 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.