Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Starosta Gryfiński działając na podstawie art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) związku z art. 9 ust. 2b, 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. Z 1997r., Nr 121, poz. 770) - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji administracyjnej w sprawie nabycia z dniem 01 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa, nieodpłatnie z mocy prawa, mienia pozostałego po podmiocie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźń w Ognicy, gmina Widuchowa, Rs 1928 wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego.

W skład mienia wchodzi prawo własności do nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 443, 529/3, 529/4 o pow. 0,5727 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00045715/8.

Ponadto zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ulicy Sprzymierzonych 4, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, II piętro, pok. 34, w godz. pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

 1. Skarb Państwa, reprezentowany
  przez Starostę Gryfińskiego
  ul. Sprzymierzonych 4,
  74-100 Gryfino,
 2. a/a (WGN).

Opublikowano na okres 14 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

data opublikowania: 2019-03-12 08:29:08
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-12 08:29:08

Strona odwiedzona 414 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.