Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz nieruchomości położonej w Gryfinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarząd Powiatu w Gryfinie
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW SZ1Y/00049678/4
Część nieruchomości, w skład której wchodzi udział 7895/10000 w zabudowanej działce nr 77/5 oraz niezabudowana działka nr 77/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino, gmina Gryfino.
Powierzchnia nieruchomościudz. 7895/10000 w dz. 77/5 o pow. 0,2863 ha dz. 77/6 - 0,1338 ha
Opis nieruchomościNieruchomość zabudowana nieużytkowanymi obiektami oświatowymi, położona w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82. W skład części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzi udz. 7895/10000 w dz. 77/5, obejmujący budynki nr 318, 320 i 247 wraz z gruntem o pow. 2 260,34 m2 oraz dz. 77/6 o pow. 1 338 m2. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej - ul. Łużyckiej. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez wyznaczony do tego celu teren do wspólnego użytkowania współwłaścicieli. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz niezabudowane tereny usługowe i mieszkaniowo-usługowe.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNieruchomość leży na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu, nieruchomość posiada oznaczenie G5-73a.UO/UA/MW.16 - zabudowa usług oświaty, administracji i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji mieszkalnej wyłącznie na potrzeby własne inwestora (w tym odrębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, że jej powierzchnia użytkowa nie przekroczy 30% powierzchni funkcji podstawowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości1 600 000,00 zł
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy-
Terminy wnoszenia opłat-
Zasady aktualizacji opłat-
Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenieCzęść nieruchomości, w skład której wchodzi udział 7895/10000 w zabudowanej działce nr 77/5 oraz niezabudowana działka nr 77/6, została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 07 listopada 2019 r.

UWAGA: - wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca;

data opublikowania: 2019-09-26 08:35:58
data ostatniej aktualizacji: 2019-09-26 08:35:58

Strona odwiedzona 240 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Pawlukiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.