Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzani lasu

Gryfino, 30 września 2019 r.

znak: OŚ.6162.2.2019.PGI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ

STAROSTA GRYFIŃSKI
podaje do publicznej wiadomości

informację, o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasu położonego na działce nr 27/8, obręb Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, powiat gryfiński.

Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ projekty uproszczonych planów urządzenia lasu znajdują się w katalogu dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 48, w związku z art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 23.07.2019 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie zamiaru odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r. znak: NZNS.7040.1.73.2019 odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 23 sierpnia 2019 r. znak: WOPN-OS.410.177.2019.MP poinformował, że przedmiotowy Plan nie zalicza się do dokumentów, dla których przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne - nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy OOŚ odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasu położonego na działkach nr 27/8 obręb Chełm Górny, gmina Trzcińsko - Zdrój, powiat gryfiński.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 10 dni.

data opublikowania: 2019-10-02 07:49:31
data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 07:49:31

Strona odwiedzona 250 razy
Inf. przygotowana przez: Patrycja Gągorek-Iwasyszyn
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.