Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zaproszenia do składania ofert na: Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 11 lutego 2020 r.

KM.7135.2.2020.UP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono dwie oferty, które spełniły wymagania w Zaproszeniu:
  74-101 Gryfino, ul. Armii Krajowej 89 - cena oszacowania pojazdu 162,60 zł netto.
 2. Rzeczoznawca Samochodowy Zbigniew Małysa
  Ul. Orzechowa 10, 74-500 Chojna - cena oszacowania pojazdu 300 zł netto.

Zamawiający wybrał ofertę nr 1:
Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef Gralewicz
74-101 Gryfino, ul. Armii Krajowej 89.

Znak sprawy:KM.7135.2.2020.UP

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Komunikacji i Transportu
Ul. 11 Listopada 16A
74-101 Gryfino

Gryfino, dnia 22 stycznia 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Biegłego Skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu po wydanym orzeczeniu Sądu Rejonowego w Gryfinie o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
  Uprawnionymi do wykonywania usługi są Biegli Skarbowi wpisani na listę prowadzoną przez Izbę Skarbową (art. 67b Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
  CPV: 71319000-7
 2. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  1. złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty (w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego,
   Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
   "Zapytanie ofertowe na wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność powiatu" do dnia 7.02.2020 r. do godz. 15:00.
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: 100 % - cena,
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
 4. Kontakt z wykonawcą:
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  Urszula Przetak - tel. (91) 40 45 000,
  wew. 204, e-mail: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-01-22 08:07:07
data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:51:18

Strona odwiedzona 122 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.