Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 218/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, gmina Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00010822/7
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona numerem działki 218/5, położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik, gmina Gryfino.
Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków posiada użytek "RVI".
Powierzchnia nieruchomości0,06 ha
Opis nieruchomościDziałka położona jest we wschodniej części wsi Krajnik. Krajnik to miejscowość bezpośrednio granicząca z terenem Elektrowni Dolna Odra. W najbliższym sąsiedztwie są zlokalizowane wzdłuż drogi nieruchomości o starszej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz grunty niezabudowane. W pobliżu działki, w odległości ok. 120 m od strony wschodniej przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNa terenie działki nr 218/5 obręb Krajnik obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo zatwierdzony uchwałą Nr XX/266/2000 RM w Gryfinie z dnia 29. 06. 2000r. Działka położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem ZP - tereny usług i realizacji celów publicznych - terenów zieleni dostępnych publicznie jako park leśny, bez zabudowy.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości10 340,00 zł
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy-
Terminy wnoszenia opłat-
Zasady aktualizacji opłat-
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 97/2020, z dnia 01.04.2020r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 24.06. 2020 r.

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca. Sprzedaż nieruchomosci podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 13.05.2020 r. - do 03.06.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.91/4162215 wew.125.
Miejsce publikacji: 1/ bip.powiat.gryfino.pl, 2/ tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 3/ strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2020-05-13 08:47:43
data ostatniej aktualizacji: 2020-05-13 08:47:43

Strona odwiedzona 74 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.