Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych


Gryfino, dnia 7 września 2020 r.

GP.6620d.18.2020.JL

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych określających granice nieruchomości.

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zmianami), § 38 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.1436.2020

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 12 października 2020 r. na działce nr 410/2-KW SZ1Y/00034811/1, w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino zostanie przeprowadzone wznowienie znaków granicznych określających granice nieruchomości.
Z opisaną nieruchomością sąsiadują działki nr 411/1 i 411/2 położone w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino, której właściciele, użytkownicy wieczyści lub władający tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania.

Spotkanie zainteresowanych odbędzie się w dniu 12 października 2020 r.
o godzinie 8:30 na działce nr 410/2, w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

data opublikowania: 2020-09-07 14:20:56
data ostatniej aktualizacji: 2020-09-07 14:20:56

Strona odwiedzona 65 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Joanna Lewandowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.