Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej lokal mieszkalny 5/4 w Sitnie, gm. Mieszkowice wraz z udziałem 2470/10000 cz. w gruncie działki oznaczonej nr 35/1 i budynku gospodarczym, położonej w obrębie ewidencyjnym Sitno, gm. Mieszkowice, przeznaczonej do najmu, na okres czasu do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Starosta Gryfiński
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościNieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku nr 5 w Sitnie, gmina Mieszkowice wraz z udziałem w wysokości 2470/10.000 cz. w prawie własności gruntu działki nr 35/1 o pow. 0,22 ha, (użytek: Br-RIVa), położonej w obrębie Sitno, gmina Mieszkowice oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych. Księga wieczysta dla lokalu - SZ1Y/00047266/9, księga wieczysta dla działki gruntu - SZ1Y/00035644/6. Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa.
Powierzchnia nieruchomościLokal mieszkalny o pow. 53,90 m2. Budynek gospodarczy - pomieszczenia o pow. 35,00 m2 .
Opis nieruchomościNieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku nr 5 w Sitnie, gmina Mieszkowice, położonym na działce gruntu oznaczonej nr 35/1. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położona w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada dostęp do drogi. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz schowku.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaBrak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości-
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawyMiesięczna stawka najmu lokalu mieszkalnego wynosi: 3,00 zł netto / 1 m2 Miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi: 161,70 zł netto / miesięcznie. Miesięczna stawka najmu budynku gospodarczego wynosi: 1,00 zł netto / 1 m2 Miesięczny czynsz najmu pomieszczeń w budynkach gospodarczych raz z udziałem w gruncie wynosi: 35,00 zł netto / miesięcznie. Czynsz najmu nie obejmuje kosztów utrzymania lokalu oraz części budynku tj. opłat za media, podatku od nieruchomości i innych zobowiązań publicznoprawnych związanych z nieruchomością.
Terminy wnoszenia opłatCzynsz najmu płatny jest bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłatAktualizacja opłat będzie dokonywana nie częściej niż raz w roku o wskaźnik cen wzrostu towarów i usług.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęOpisane nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem na cele mieszkaniowe, na okres czasu do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami-

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.91/4162215 wew.125.

Czynsz najmu podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 22.10.2020r. - 11.11.2020r.

Miejsce publikacji: 1. bip.powiat.gryfino.pl, 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2020-10-22 13:55:30
data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 13:55:30

Strona odwiedzona 59 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.