Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o sprzedaży przyczepy rolniczej - Zaproszenie do składania ofert

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na sprzedaż przyczepy rolniczej

W dniu 12.01.2021 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach odpowiedzi oferentów na zaproszenie do składania ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: DAWMAR, Dziedzice 36, 74-322 Mostkowo. Wartość oferty: 4 137,77 zł.

http://dpsmoryn.pl

SPRZEDAŻ PRZYCZEPY ROLNICZEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (-Ogłaszający-) zamierza sprzedać przyczepę rolniczą o następujących parametrach:

 • Numer rejestracyjny: SZF 091K.
 • Marka: Autosan
 • Typ/model: D47
 • Rodzaj: P-PA SPECJLZ
 • Rodzaj nadwozia: samowyładowcze
 • Masa własna: 2040 kg
 • Dopuszczalna ładowność: 4500 kg
 • Rok produkcji: 1975
 • Pojazd nie posiada sprawnych układów: hamulcowego, podnoszenia skrzyni oraz instalacji elektrycznej.

Cena wywoławcza: 800,00 zł

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 r do godz. 10:30

Wadium - Ogłaszający nie wymaga wpłaty wadium

Oględziny przyczepy możliwe są w dniach roboczych w godz. 11:00 do 14:00 do dnia 11 stycznia 2021 r.

Oferty należy składać listem poleconym lub bezpośrednio w dobrze zabezpieczonej kopercie do Głównej Księgowej Ogłaszającego za potwierdzeniem odbioru. Koperta zawierająca ofertę powinna być opisana następująco: Oferta zakupu przyczepy rolniczej- nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 12/01/2021 r.

Adres pocztowy Ogłaszającego : Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń.

Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 15 Budynku nr 1. Termin otwarcia ofert : 12 stycznia 2021 r. godz. 11:00. Z uwagi na wymogi związane z przeciwdziałaniem Covid19, otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej identycznych najkorzystniejszych ofert, Ogłaszający wezwie oferentów do ponownego złożenia oferty.

W przypadku, kiedy autor najkorzystniejszej oferty odstąpi od zakupu przyczepy, to prawo do jej nabycia przechodzi na autora najkorzystniejszej oferty z pośród ofert pozostałych.

Zwycięzca konkursu dokona przelewu bankowego w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uzgodnieniu z księgowością, na konto Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

O rozstrzygnięciu niniejszego konkursu Ogłaszający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej, BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicach ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz Urzędu Miejskiego w Moryniu. Informacja o rozstrzygnięciu będzie zawierać dane dotyczące wysokości cen w ofertach złożonych przez poszczególnych oferentów.

Osobą upoważniona do kontaktów w powyższej sprawie jest Janusz Jackowski - Kierownik ds. gospodarczych.

Załączniki:

 1. Formularz oferty ZIP
 2. Druk potwierdzenia odbioru oferty ZIP
 3. Zdjęcie przyczepy (1) ZIP
 4. Zdjęcie przyczepy (2) ZIP

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści warunków niniejszego konkursu.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej: http://dpsmoryn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2021-01-05 14:44:07
data ostatniej aktualizacji: 2021-01-12 14:57:21

Strona odwiedzona 137 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.