Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 673/2 , położonej w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino, gm. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00063473/1
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona numerem działki 673/2, położona w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino, gmina Gryfino. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków posiada użytek "dr".
Powierzchnia nieruchomości0,0086ha
Opis nieruchomościDziałka zlokalizowana jest w obrębie 4 miasta Gryfino. Nieruchomość położona jest na osiedlu domów jednorodzinnych, przy ulicy Mickiewicza. Dojazd bardzo dobry. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działka zabudowana budynkiem trafostacji. Teren ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaDla terenu obejmującego działkę nr 673/2 z obrębu 4 ,. Gryfino nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przejętego Uchwałą nr XX1/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r. z p. zm., teren nieruchomości położony jest w strefie oznaczonej symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości14 910,00 zł brutto
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy-
Terminy wnoszenia opłat-
Zasady aktualizacji opłat-
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 340/2020, z dnia 02.12.2020r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 23.02.2021 r

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca. Sprzedaż nieruchomosci podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 12. 01. 2021 r. - do 01. 02. 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.91/4162215 wew.150.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 3. BIP Wojewody Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2021-01-12 07:55:03
data ostatniej aktualizacji: 2021-01-12 07:55:03

Strona odwiedzona 65 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Urbanowicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.