Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Budowa drogi gminnej na działce nr 43/152 w Kołbaczu

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176/ Starosta Gryfiński zawiadamia, że na wniosek Gminy Stare Czarnowo z siedzibą 74-106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, złożony przez pełnomocnika - pana Marcina Rybakiewicza, w dniu 20 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Budowę drogi gminnej na działce nr 43/152 w Kołbaczu" w zakresie:

 • przebudowy istniejącej drogi osiedlowej na drogę gminną o szer. 5 m o nawierzchni bitumicznej, oznaczonej jako strefa zamieszkania,
 • przebudowy/budowy nawierzchni chodnika, przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych oraz placu zawracania,
 • budowy nowych miejsc postojowych,
 • utwardzenia istniejących placów parkingowych,
 • przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
 • przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wg katastru nieruchomości:

 1. w liniach rozgraniczających obszar przebiegu pasa drogowego - działki z planowanym podziałem:
  gmina Stare Czarnowo, obręb ewidencyjny Kołbacz, działki nr: 43/152, 43/128, 43/135, 43/124, 43/149, 45, 43/16
 2. zestawienie działek z których korzystanie będzie ograniczone:
  gmina Stare Czarnowo, obręb ewidencyjny Kołbacz, działki nr: 19, 43/148, 43/153, 43/133, 43/108, 43/132, 43/27, 43/28, 43/34, 43/35, 43/36, 43/63, 43/118, 43/119 43/120, 43/121, 43/128, 43/152, 43/124, 45.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./ zawiadamiam, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d, pokój nr 111, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-15.00, w terminie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r. oraz wnieść ewentualne uwagi.

data opublikowania: 2022-07-29 12:46:36
data ostatniej aktualizacji: 2022-08-01 13:24:34

Strona odwiedzona 72 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Adam Machniak
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.