Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego nabycia przez Skarb Państwa mienia po Kółku Rolniczym w Kłosowie, gmina Mieszkowice.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Starosta Gryfiński działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2a, 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Gryfińskiego - wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, mienia pozostałego po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego pn. "Kółko Rolnicze w Kłosowie", nr Rkr - 1. W skład mienia wchodzi prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działek: 791, 793, 795, 798, 800, 806, 807, 808, 810, 812, 814, 817 o łącznej pow. 281,2200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłosów, gmina Mieszkowice. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y /00032866/7.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony mają możliwość brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ulicy Sprzymierzonych 4, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, II piętro, pok. 34, w godz. pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:
1. strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem włączonym do akt sprawy,
2. a/a (WGN).

data opublikowania: 2022-09-28 08:33:22
data ostatniej aktualizacji: 2022-09-28 08:33:22

Strona odwiedzona 127 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.