Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zada┼ä publicznych Powiatu Gryfi┼äskiego przez organizacje pozarz─ůdowe oraz inne podmioty prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego

Rozstrzygnięcie:

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Zarz─ůd Powiatu w Gryfinie
og┼éasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zada┼ä publicznych Powiatu Gryfi┼äskiego przez organizacje pozarz─ůdowe oraz inne podmioty prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego

┬ž 1. Cel i rodzaj zada┼ä obj─Ötych konkursami

 1. Celem konkurs├│w jest wsparcie realizacji zada┼ä publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia zgodnych z nast─Öpuj─ůcymi priorytetami opisanymi w Programie wsp├│┼épracy Powiatu Gryfi┼äskiego z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego na rok 2020, czyli:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
   1. organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym,
   2. organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
   3. wspieranie dzia┼éa┼ä sportowych propaguj─ůcych zdrowy i aktywny tryb ┼╝ycia w┼Ťr├│d mieszka┼äc├│w powiatu,
   4. wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasi─Ögu powiatowym,
   5. wspieranie przygotowa┼ä i uczestnictwa m┼éodzie┼╝y reprezentuj─ůcej powiat gryfi┼äski w imprezach wojew├│dzkich, og├│lnopolskich oraz mi─Ödzynarodowych;
  2. kultury i sztuki, w tym:
   1. organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zw┼éaszcza zwi─ůzanych z promocj─ů dziedzictwa kulturowego powiatu,
   2. organizowanie warsztat├│w tw├│rczych w szczeg├│lno┼Ťci upami─Ötniaj─ůcych osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu,
   3. wydawanie niekomercyjnych, niskonak┼éadowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotycz─ůcych tradycji i kultury powiatu gryfi┼äskiego,
   4. wspieranie produkcji filmowych dotycz─ůcych dorobku kulturalnego mieszka┼äc├│w powiatu gryfi┼äskiego,
  3. turystyki i krajoznawstwa, w tym:
   1. upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu,
   2. wspieranie imprez turystycznych o zasi─Ögu powiatowym,
   3. wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem turystyki wielopokoleniowej.
  4. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
   1. wspieranie programów edukacyjno-profilaktycznych oraz promocja działań profilaktycznych,
   2. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
   3. edukacja w zakresie opieki nad osob─ů chor─ů.

┬ž 2. Wysoko┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zada┼ä

 1. Na wsparcie realizacji przedsi─Öwzi─Ö─ç wybranych w drodze niniejszych konkurs├│w, przeznaczone zostan─ů ┼Ťrodki finansowe w og├│lnej kwocie 70 000,00 z┼é, z tego:
  1. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 30 000,00 zł;
  2. na zadania z zakresu kultury i sztuki - 15 000,00 zł;
  3. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 15 000,00 zł;
  4. na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 10 000,00 zł.

┬ž 3. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mog─ů przyst─ůpi─ç organizacje pozarz─ůdowe oraz podmioty, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p├│┼║n. zm.) zwanej dalej "ustaw─ů", prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç w sferach obj─Ötych konkursem. Podmioty te mog─ů z┼éo┼╝y─ç ofert─Ö wsp├│ln─ů, kt├│ra okre┼Ťla─ç b─Ödzie jakie dzia┼éania w ramach realizacji zadania publicznego b─Öd─ů wykonywa─ç poszczeg├│lne podmioty oraz ich spos├│b reprezentacji przed organem administracji publicznej.
 2. Oferenci, o kt├│rych mowa w ust. 1, sk┼éadaj─ů pisemn─ů ofert─Ö zawieraj─ůc─ů wszystkie dane, o kt├│rych mowa w art. 14 ustawy, wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia Przewodnicz─ůcego Komitetu do spraw po┼╝ytku publicznego z dnia 24 pa┼║dziernika 2018 roku w sprawie wzor├│w ofert i ramowych wzor├│w um├│w dotycz─ůcych realizacji zada┼ä publicznych oraz wzor├│w sprawozda┼ä z wykonania tych zada┼ä (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) zwanego dalej rozporz─ůdzeniem.
 3. Zadania proponowane do realizacji musz─ů obejmowa─ç swoim zasi─Ögiem terytorialny obszar dzia┼éania organu og┼éaszaj─ůcego ww. konkurs (zasi─Ög powiatowy tj. minimum 2 gminy po┼éo┼╝one na terenie Powiatu Gryfi┼äskiego lub o zasi─Ögu ponadpowiatowym).
 4. Udzielone dotacje na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w ┬ž1 b─Öd─ů mia┼éy form─Ö wspierania wykonywania tych zada┼ä.
 5. Planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie może przekroczyć 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 6. Z┼éo┼╝enie oferty nie zobowi─ůzuje do przyznania dotacji.
 7. Oferent mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç w konkursie jedn─ů ofert─Ö w ramach jednego zakresu zada┼ä publicznych.
 8. Z┼éo┼╝ona oferta nie mo┼╝e by─ç zbie┼╝na pod wzgl─Ödem tematyki, zakresu lub terminu realizacji zadania z drug─ů ofert─ů z┼éo┼╝on─ů przez tego samego oferenta w tym samym post─Öpowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu.

┬ž 4. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Z podmiotem, kt├│rego oferta zostanie wybrana, Zarz─ůd Powiatu w Gryfinie zawrze umow─Ö, kt├│rej wz├│r stanowi za┼é─ůcznik nr 3 do rozporz─ůdzenia.
 2. Termin ponoszenia wydatk├│w na realizacj─Ö zadania ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z dotacji ustala si─Ö od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., natomiast wydatki ze ┼Ťrodk├│w w┼éasnych lub pochodz─ůcych z innych ┼║r├│de┼é mog─ů by─ç wykorzystywane na realizacj─Ö danego zadania od dnia og┼éoszenia konkursu.
 3. Wysoko┼Ť─ç przyznanej dotacji mo┼╝e by─ç ni┼╝sza ni┼╝ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent mo┼╝e przyj─ů─ç zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö. Oferent zobowi─ůzany jest do utrzymania proporcji pomi─Ödzy wk┼éadem w┼éasnym a dotacj─ů. Zmiana tej proporcji mo┼╝e polega─ç na zwi─Ökszeniu wk┼éadu w┼éasnego.
 4. Do koszt├│w kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane b─Öd─ů w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. indywidualne nagrody pieni─Ö┼╝ne i nagrody rzeczowe;
  2. honoraria/wynagrodzenia dla os├│b bezpo┼Ťrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzie┼éo/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;
  3. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
  4. zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;
  5. wynajem sprz─Ötu technicznego (m.in. scena, o┼Ťwietlenie, nag┼éo┼Ťnienie) i urz─ůdze┼ä niezb─Ödnych do realizacji zadania;
  6. koszty administracyjne zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z realizacj─ů zadania;
  7. us┼éugi poligraficzne i koszty promocyjne s┼éu┼╝─ůce realizacji zadania.
 5. Dotacja nie mo┼╝e by─ç wykorzystana na:
  1. zakup grunt├│w i nieruchomo┼Ťci,
  2. koszty sta┼ée podmiot├│w, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z realizacj─ů zadania,
  3. zobowi─ůzania powsta┼ée przed dat─ů zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,
  4. pokrycie strat i długów.
 6. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jako┼Ťci zadania, w toku realizacji zadania dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania przesuni─Ö─ç pomi─Ödzy poszczeg├│lnymi pozycjami koszt├│w przewidzianych w kalkulacji zadania o nie wi─Öcej ni┼╝ 20% oraz je┼╝eli suma przesuni─Ö─ç ┼Ťrodk├│w dotacji w ca┼éym zadnia nie przekroczy 20% otrzymanej dotacji.
 7. W szczeg├│lnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania przesuni─Ö─ç o warto┼Ťciach wy┼╝szych ni┼╝ w pkt. 6. Zmiany te wymagaj─ů aneksu do umowy.

┬ž 5. Termin i spos├│b sk┼éadania ofert

 1. Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w terminie do dnia 21 lutego 2020 r., w zamkni─Ötych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu odpowiednio: "Otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego Powiatu Gryfi┼äskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" lub "Otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego Powiatu Gryfi┼äskiego w zakresie kultury i sztuki" b─ůd┼║ "Otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego Powiatu Gryfi┼äskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa" lub "Otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego Powiatu Gryfi┼äskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia", opatrzonych piecz─Öci─ů firmow─ů oferenta(-├│w) lub z dopiskiem identyfikuj─ůcym oferenta(-├│w).
 2. Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç osobi┼Ťcie lub poczt─ů na adres: Wydzia┼é Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino.
 3. W przypadku ofert sk┼éadanych poczt─ů decydowa─ç b─Ödzie data wp┼éywu.

┬ž 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 40 dni od daty okre┼Ťlaj─ůcej ko┼äcowy termin sk┼éadania ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:
  1. przewodnicz─ůcy komisji - cz┼éonek Zarz─ůdu Powiatu;
  2. dw├│ch przedstawicieli kom├│rki realizuj─ůcej konkurs;
  3. dwie osoby wskazane przez organizacje pozarz─ůdowe.
 3. Do prac komisji konkursowej przewodnicz─ůcy komisji mo┼╝e zaprosi─ç, z g┼éosem doradczym, osoby posiadaj─ůce specjalistyczn─ů wiedz─Ö w dziedzinie obejmuj─ůcej zakres zada┼ä publicznych, kt├│rych konkurs dotyczy.
 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w ust. 2 pkt 3, jeżeli:
  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych;
  2. wskazane osoby nie wezm─ů udzia┼éu w pracach komisji konkursowych.
 5. Wszystkie powo┼éane w sk┼éad komisji konkursowych osoby podlegaj─ů wy┼é─ůczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Za ofert─Ö spe┼éniaj─ůc─ů wymagania formalne uznaje si─Ö ofert─Ö:
  1. z┼éo┼╝on─ů w zamkni─Ötej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu okre┼Ťlonym w og┼éoszeniu o konkursie lub innym tytu┼éem umo┼╝liwiaj─ůcym identyfikacj─Ö rodzaju konkursu oraz opatrzon─ů piecz─Öci─ů firmow─ů oferenta(-├│w) lub dopiskiem identyfikuj─ůcym oferenta(-├│w);
  2. z┼éo┼╝on─ů przez podmiot(-y) uprawniony(-e) do jej z┼éo┼╝enia;
  3. z┼éo┼╝on─ů w terminie okre┼Ťlonym w og┼éoszeniu o konkursie;
  4. z┼éo┼╝on─ů na formularzu, kt├│rego wz├│r stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia;
  5. wype┼énion─ů zgodnie z "pouczeniem co do sposobu wype┼éniania oferty" zawartym w formularzu oferty;
  6. w kt├│rej proponowane dzia┼éania odpowiadaj─ů merytorycznie rodzajowi og┼éoszonego konkursu;
  7. zawieraj─ůc─ů wszystkie wymagane za┼é─ůczniki (w przypadku za┼é─ůcznik├│w sk┼éadanych w formie kopii, ka┼╝da strona za┼é─ůcznika winna by─ç parafowana, potwierdzona za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem, a ostatnia strona opatrzona dodatkowo dat─ů i podpisem);
  8. podpisan─ů przez osob─Ö(-y) upowa┼╝nion─ů(-e) do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta(-├│w);
  9. zawieraj─ůc─ů termin realizacji zadania (dzie┼ä/miesi─ůc/rok) zgodny z terminem okre┼Ťlonym w og┼éoszeniu o konkursie;
  10. obejmuj─ůc─ů swoim zasi─Ögiem terytorialnym obszar dzia┼éania organu og┼éaszaj─ůcego ww. konkurs;
  11. planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie przekracza 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;
  12. zawieraj─ůc─ů tytu┼é konkursu zgodny z rodzajem zada┼ä okre┼Ťlonym w og┼éoszeniu o konkursie lub inny tytu┼é umo┼╝liwiaj─ůcy identyfikacj─Ö rodzaju konkursu;
  13. zawieraj─ůc─ů kopi─Ö umowy partnerskiej lub o┼Ťwiadczenie partnera (w przypadku z┼éo┼╝enia oferty wsp├│lnej, zgodnie z zapisami art.14 ust 3-5 ustawy).
 7. Oferty niespe┼éniaj─ůce ww. wymaga┼ä formalnych pozostan─ů bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç usuni─Öcia uchybie┼ä formalnych polegaj─ůcych na:
  1. uzupe┼énieniu na kopercie piecz─Öci firmowej oferenta(-├│w) lub dopisku identyfikuj─ůcego oferenta(-├│w);
  2. wpisaniu/uzupe┼énieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-├│w) dotycz─ůcych cz─Ö┼Ťci odpowiednio I "Podstawowe informacje o z┼éo┼╝onej ofercie", II "Dane oferenta(-├│w)";
  3. uzupe┼énieniu zapis├│w dotycz─ůcych ewentualnego dokonania wyboru opcji "niepotrzebne skre┼Ťli─ç";
  4. dopisaniu, w przypadku, gdy dana sytuacja tego dotyczy, okre┼Ťlenia "nie dotyczy" lub dokonania przekre┼Ťlenia danego pola;
  5. uzupe┼énieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania okre┼Ťlonego w cz─Ö┼Ťci III Opis zadania w pkt 4"Plan i harmonogram dzia┼éa┼ä na rok ..."
  6. skorygowaniu omy┼éek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w cz─Ö┼Ťci V "Kalkulacja przewidywanych koszt├│w realizacji zadania publicznego" w pkt V.A. "Zestawienie koszt├│w realizacji zadania", w pkt V.B. "┼╣r├│d┼éa finansowania koszt├│w realizacji zadania" i w pkt. V.C. "Podzia┼é koszt├│w realizacji zadania pomi─Ödzy oferent├│w";
  7. uzupe┼énieniu, w przypadku ┼é─ůcznej reprezentacji, podpisu jednej z os├│b upowa┼╝nionych do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta(-├│w);
  8. wpisaniu daty oferty;
  9. uzupe┼énieniu wymaganych za┼é─ůcznik├│w lub brak├│w w tych za┼é─ůcznikach;
   na wezwanie pracownika Wydzia┼éu Edukacji w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego poczt─ů elektroniczn─ů, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer. Oferty, kt├│rych uchybienia formalne nie zostan─ů usuni─Öte w ww. terminie, zostan─ů odrzucone.
 8. Przy rozpatrywaniu ofert b─Öd─ů stosowane nast─Öpuj─ůce kryteria ich oceny:
  1. mo┼╝liwo┼Ť─ç realizacji zadania przez podmiot (waga kryterium 0-10 punkt├│w);
  2. kalkulacja koszt├│w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (waga kryterium 0-20 punkt├│w);
  3. proponowana jako┼Ť─ç wykonania zadania i kwalifikacje os├│b, przy udziale kt├│rych podmiot b─Ödzie realizowa─ç zadanie (waga kryterium 0-35 punkt├│w), w tym:
   1. jako┼Ť─ç wykonania zadania (opis rezultat├│w zadania w odniesieniu do planowanych dzia┼éa┼ä, ich trwa┼éo┼Ť─ç, wymierne korzy┼Ťci dla spo┼éeczno┼Ťci lokalnej): 0-15 punkt├│w,
   2. charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym:
    • 2 gminy - 4 punkty,
    • 3 gminy - 7 punkt├│w,
    • 4 gminy - 10 punkt├│w,
   3. zasi─Ög i spos├│b (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowi─ůcy aspekt promocji Powiatu Gryfi┼äskiego: 0-5 punkt├│w;
   4. kwalifikacje os├│b przy udziale kt├│rych podmiot b─Ödzie realizowa─ç zadanie: 0-5 punkt├│w;
  4. planowany przez podmiot udzia┼é ┼Ťrodk├│w finansowych w┼éasnych lub ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z innych ┼║r├│de┼é na realizacj─Ö zadania (waga kryterium 0-20 punkt├│w);
  5. planowany przez podmiot wk┼éad rzeczowy, osobowy, w tym ┼Ťwiadczenia wolontariuszy i praca spo┼éeczna cz┼éonk├│w (waga kryterium 0-5 punkt├│w);
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zada┼ä publicznych w przypadku podmiot├│w, kt├│re w latach poprzednich realizowa┼éy zlecone zadania publiczne, bior─ůc pod uwag─Ö rzetelno┼Ť─ç i terminowo┼Ť─ç oraz spos├│b rozliczenia otrzymanych na ten cel ┼Ťrodk├│w (waga kryterium 0-5 punkt├│w);
  7. realizacja zadania we wsp├│┼épracy z inn─ů(-ymi) organizacj─ů(-ami) - oferta wsp├│lna (waga kryterium 0-5 punkt├│w).
 9. Ostateczn─ů decyzj─Ö o przyznaniu dotacji podejmie Zarz─ůd Powiatu w zale┼╝no┼Ťci od ilo┼Ťci prawid┼éowo z┼éo┼╝onych ofert, limitu ┼Ťrodk├│w finansowych oraz uzyskanej punktacji.

┬ž 7. Informacja o wysoko┼Ťci ┼Ťrodk├│w przeznaczonych w latach 2017-2019 na dofinansowanie zada┼ä publicznych:

Lp.Rodzaj zadania2017 r.2018 r.2019 r.
1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej41 400,0037 000,0042 700,00
2.Kultura i sztuka15 700,0018 000,0023 500,00
3.Turystyka i krajoznawstwo10 000,0015 000,0015 000,00
4.Ochrona i promocja zdrowia0 ,000,003 000,00

Wszelkich wyja┼Ťnie┼ä dotycz─ůcych konkursu mo┼╝na uzyska─ç w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod nr telefonu: 91 404 50 00 wew. 221 w godz. 7.30-15.30.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-01-31 08:53:02
data ostatniej aktualizacji: 2020-03-27 13:04:43

Strona odwiedzona 412 razy
Inf. przygotowana przez: Kinga Koeller
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.