Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Gryfiński
ogłasza i zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące

Przedmiotem dzierżawy są: niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa posiadające w ewidencji gruntów i budynków użytek ws - wody stojące. Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych na okres 10 lat, do użytkowania określającego typ prowadzonej gospodarki rybackiej o charakterze wędkarskim (amatorski połów ryb) zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego nr 195/2019 i 196/2019 z dnia 30.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

Nr
działki
ObrębGminaPow.KWCena
wywoławcza
[zł]
Wadium
[zł]
Godzina
przetargu
138GogoliceTrzcińsko - Zdrój2,3358SZ1Y/00066838/9262,0827,008.00
723Stare ŁysogórkiMieszkowice6,07SZ1Y/00066844/4681,0569,008.30
 • Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu wraz z podatkiem Vat płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania dzierżawy. Przy czym Czynsz dzierżawny w roku 2019 będzie płatny w terminie 14 dni od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Osoby zainteresowane dzierżawą działek zaprasza się do wzięcia udziału w ustnych przetargach nieograniczonych w dniu 10.10.2019r. (czwartek) w godzinach podanych w tabeli.
 • Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4 - w pokoju nr 32 (II piętro).
 • Warunkiem uczestnictwa w ustnym przetargu nieograniczonym jest dokonanie wpłaty wadium w podanych wyżej wysokościach. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 07.10.2019r.(poniedziałek). Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy /ostatni miesiąc/ oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 • Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawy osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 • Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4 pok. 32 tel. (0-91) 416 22 15 wew. 151
 • Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 • Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

UWAGA: dzierżawca poza ustalonym czynszem dzierżawnym, płacić będzie podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z dzierżawionym terenem;

data opublikowania: 2019-09-11 10:09:01
data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 10:09:01

Strona odwiedzona 58 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.