Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 26/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-03-14

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 64 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 53/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 6:
  1. w części IV w pkt 4 dodaje się ppkt 28 w brzmieniu: "28) wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne.";
  2. w części V w pkt 4 dodaje się ppkt 18-21 w brzmieniu:
   "18) przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
   19) opisywanie faktur wpływających do wydziału i prowadzenie ewidencji środków wydatkowanych przez wydział,
   20) obsługa systemu Cepik (rejestracja pojazdów, wyrejestrowywanie, dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych,
   21) zamieszczanie aktualnych procedur w Biuletynie Informacji Publicznej.";
 2. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-03-14 12:40:06
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 12:40:06

Strona odwiedzona 274 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.