Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 32/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-04-08

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1220) zarządzam, co następuje:

§1. W procedurze naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 17 otrzymuje brzmienie: "Ostateczna ocena kandydujących przez Komisję Rekrutacyjną odbywa się po ocenie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem §18 ust. 3. Wobec każdego z kandydujących stosuje się te same formy naboru".
 2. w §18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Po uzyskaniu przez kandydującego powyżej 50% punktów z testu, zostaje on dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej".

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2016-04-21 09:39:53
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-21 09:39:53

Strona odwiedzona 279 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.