Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 42/2017
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2017-04-21

w sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) w związku z § 3 pkt 1 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 265 oraz z 2017 r. poz. 422) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do dokonywania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) w składzie:

 1. Urszula Przetak - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Przewodniczący Komisji,
 2. Marcin Wypchło - zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - członek Komisji,
 3. Karina Osińska - zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek Komisji,
 4. Wiktoria Bagińska - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym - członek Komisji,
 5. Małgorzata Kuziemko - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - członek Komisji.

§ 2. Komisja zbiera się po otrzymaniu z Wydziału Komunikacji i Transportu prawomocnego postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Gryfińskiego oraz wyceny pojazdu sporządzonej przez biegłego skarbowego.

§ 3. Komisja przedstawia Staroście ocenę przydatności pojazdu oraz propozycję likwidacji pojazdu na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji - wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.

§ 4. Komisja powołana w celu oceny przydatności pojazdu kwalifikuje pojazd do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia. Komisja prowadzi również wszelkie czynności związane z likwidacją ruchomości.

§ 5.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni Aneta Płóciennik-Śmiałkowska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2017-04-21 15:02:03
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-21 15:02:03

Strona odwiedzona 150 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.