Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 140/2017
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2017-12-18

w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930), art. 772 § 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2138 i poz. 2255 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 962) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1621) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 77/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1:
  1. lp. 10 otrzymuje brzmienie:
   "10Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychXIIIXV4według odrębnych przepisów"
  2. skreśla się grupę ?Stanowiska doradców i asystentów?,
  3. lp.40 otrzymuje brzmienie:
   "40ArchiwistaVIIXI-średnie-"
 2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie do zapoznania wszystkich pracowników z Regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po podpisaniu w terminie 14 dni od ogłoszenia. Za dzień ogłoszenia uznaje się datę wywieszenia niniejszej zmiany Regulaminu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2017-12-18 10:33:34
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-18 10:33:34

Strona odwiedzona 207 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.