Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 22/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-03-29

w sprawie określenia zasad odbywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie podróży służbowych

Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z § 86 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005r. zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. W ramach wypełniania obowiązków służbowych na podstawie polecenia wyjazdu służbowego pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie może odbyć podróż służbową.
 2. Oddelegowanie pracownika oraz rozliczenie kosztów z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej następuje na podstawie wzorów formularzy - polecenia wyjazdu służbowego stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 1. Polecenie wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego podpisują:
  1. Staroście Gryfińskiemu - Przewodniczący Rady Powiatu;
  2. Wicestaroście - Starosta Gryfiński;
  3. Członkom Zarządu Powiatu Gryfińskiego - Starosta Gryfiński lub Wicestarosta Gryfiński;
  4. Pracownikom Starostwa Powiatowego - Starosta Gryfiński.
 2. Przed odbyciem podróży służbowej przez pracownika polecenie wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego winno zawierać potwierdzenie celowości wyjazdu podpisane przez bezpośredniego przełożonego.
§ 3

Sporządzenie, przekazanie, sprawdzanie i zatwierdzenie polecenia wyjazdu służbowego następuje z zachowaniem zasad zawartych w Zarządzeniu Nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 4

Polecenie wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego powinno odbywać się z zachowaniem zasady korzystania z najtańszego środka komunikacji.

§ 5

W przypadku anulowania polecenia wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego należy przekazać formularz osobie sporządzającej, celem dokonania adnotacji w rejestrze delegacji i opatrzenia adnotacją "anulowano" przez osobę podpisującą wymienioną w § 2.

§ 6

Polecenie wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego bez kosztowe należy przekazywać do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 7
 1. Polecenie wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego podlega odpowiednio wpisowi do rejestru krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych..
 2. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych zawiera następujące rubryki:
  1. liczbę porządkową;
  2. imię i nazwisko;
  3. miejscowość oddelegowania;
  4. cel podróży;
  5. datę wyjazdu;
  6. datę wypisu delegacji;
  7. uwagi.
 3. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej, przy czym należy je wydrukować na koniec roku kalendarzowego celem archiwizacji.
 4. Wzór dla rejestrów polecenia wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-03-30 15:08:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-30 15:08:26

Strona odwiedzona 1754 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.