Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 72/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-07-20

w sprawie korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Ustala się dla wszystkich pracowników Starostwa pełną odpłatność za rozmowy prywatne według wydruku z centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania z nr telefonów rozpoczynających się od 0700 oraz 0300.
 3. Pracownicy korzystający z telefonu służbowego do celów prywatnych zobligowani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.
 4. Wprowadza się blokadę wyjść na telefony komórkowe oraz rozmowy międzymiastowe za wyjątkiem stanowisk pracy wyznaczonych przez naczelników.
 5. Starosta może wprowadzić blokadę rozmów telefonicznych wychodzących na zewnątrz.
§ 2.
 1. Wydruki z centrali telefonicznych przy ul. Sprzymierzonych 4, ul. 11 Listopada 16D, ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, oraz ul. Dworcowej 1 w Chojnie są drukowane przez serwisanta centrali i dostarczane do Kancelarii Ogólnej do dnia 5 każdego miesiąca.
 2. Kancelaria Ogólna przekazuje wydruki z centrali telefonicznych do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników korzystających z telefonów służbowych stacjonarnych do:

 1. wskazania poprzez podkreślenie na wydruku rozmów telefonicznych, każdego połączenia wykonanego w celu prywatnym;
 2. złożenia podpisu przy wykonanym połączeniu;
 3. zsumowania odpłatności za rozmowy prywatne oraz podpisania się imieniem i nazwiskiem;
 4. przedłożenia zsumowanych i podpisanych wydruków rozmów telefonicznych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
§ 4.

Zobowiązuje się Naczelników / Kierowników Wydziałów / Biur do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników terminu określonego w § 3 pkt 4 w zakresie przedłożenia ww. wydruków do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 5.

Pracownik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich sporządza imienne zestawienia potrąceń z wynagrodzeń, które zostają przedłożone w Wydziale Finansowo-Księgowym w terminie do 20 każdego miesiąca.

§ 6.

W przypadku niekorzystania z telefonu służbowego stacjonarnego do celów prywatnych zobowiązuje się pracowników Starostwa do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na wydruku wykazu rozmów telefonicznych.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 37/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-07-24 09:19:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:19:35

Strona odwiedzona 1626 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.