Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 10/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-02-19

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Na podstawie art. 2376 - 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1045, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz stanowisk pracy oraz tabelę środków ochrony indywidualnej a także odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy jest wymagane. Tabela środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także wykaz stanowisk pracy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustalona jest na podstawie dostarczonych przez zakłady szewskie pralnicze i ofert cenowych zawierających aktualne ceny rynkowe wymienionych wyżej usług konserwacyjno - pralniczych.

§ 3

Ustala się rodzaj i przewidywany okres używalności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 93/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-03-21 12:13:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 12:13:21

Strona odwiedzona 1300 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Ferens-Jach
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.