Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 33/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-06-20

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) w związku z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1

W Procedurze postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 3 po pkt 3 wyrażenie "i przedkładają w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich." otrzymuje brzmienie "i przedkładają w Wydziale Organizacji i Informacji.";
 2. w § 4 w ust. 1 wyrażenie "Wydziałem Organizacji i Spraw Obywatelskich" otrzymuje brzmienie "Wydziałem Organizacji i Informacji";
 3. w § 5 ust. 8 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie "e) Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji - sekretarz komisji,";
 4. w § 5 ust. 8 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie "c) Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji lub osoba przez niego upoważniona - sekretarz komisji.";
 5. w § 7 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "§ 7. 1. Wydział Organizacji i Informacji sporządza ogłoszenie na wolne stanowisko pracy i po zatwierdzeniu przez Starostę przekazuje do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej."
 6. § 25 otrzymuje brzmienie: "§ 25. W przypadku osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oferty kandydatów zwraca się do Wydziału Organizacji i Informacji.";
 7. w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Całość dokumentacji z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego przechowywana jest w Wydziale Organizacji i Informacji."
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-07-06 09:47:09
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 09:47:09

Strona odwiedzona 1230 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.