Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 43/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-06-29

w sprawie powołania zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Nr 23 poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz § 1 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 oraz z 1991 r. Nr 36, poz. 156) w związku z art. 94 ustawy z dnia z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Zespół ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych do Wydziału Organizacji i Informacji składzie:
  1. Ewelina Podgórska - Wydział Organizacji i Informacji;
  2. Agnieszka Figura-Dorawa - Wydział Organizacji i Informacji;
  3. Ewa Dobosiewicz - Wydział Organizacji i Informacji;
  4. Marcin Wypchło - Wydział Finansowo-Księgowy;
  5. Roman Bancewicz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 2. Zespół może działać w składzie dwuosobowym.
§ 2.
 1. Do zadań Zespołu, o których mowa w § 1 należy stwierdzenie czy rzecz znaleziona nie stanowi żadnej wartości.
 2. Ocena rzeczy następuje w oparciu o kryterium wartości użytkowej po dokonaniu oględzin rzeczy.
 3. Rzecz nie przedstawiająca żadnej wartości nie zostaje przyjęta do Wydziału Organizacji i Informacji.
 4. Z oględzin rzeczy spisuje się protokół, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia, w liczbie 2 egzemplarzy po jednym dla znalazcy i dla Wydziału Organizacji i Informacji.
§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 98/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych i Zarządzenie Nr 36/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-07-16 13:04:59
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-16 13:04:59

Strona odwiedzona 1232 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.