Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 86/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-11-26

w sprawie wyznaczenia podmiotów uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi

Na podstawie art. 130a ust. 5a - 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381 i Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 145).

§ 1

Wyznaczam na okres trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do wykonywania czynności, związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, o których mowa w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, współdziałania w tym zakresie z Policją oraz innymi podmiotami uprawnionymi do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu, przedsiębiorców wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2
 1. W zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego;
  1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o. z siedzibą: w Chojnie ul. Szczecińska 1,
   • dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a, ust. 5a, ustawy jw. z terenu administracyjnego Gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój.
  2. Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony, Przewozy Krajowe i Zagraniczne Eugeniusz Brzuskiewicz z siedzibą: w Gryfinie ul. Pomorska 58,
   • dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a, ust 5a, ustawy jw. z terenu administracyjnego Gmin Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie
 2. W zakresie usuwania pojazdów z drogi
  1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o. z siedzibą: w Chojnie ul. Szczecińska 1,
   • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu administracyjnego Gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój.
  2. Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony, Przewozy Krajowe i Zagraniczne Eugeniusz Brzuskiewicz z siedzibą: w Gryfinie ul. Pomorska 58,
   • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu administracyjnego Gmin Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie,
   • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. z terenu Powiatu Gryfińskiego.
§ 3

Podmioty, o których mowa w § 2 zobowiązuję do:

 1. odholowania pojazdu na właściwy, wyznaczony parking, znajdujący się najbliżej miejsca, z którego pojazd jest usuwany, właściwego zabezpieczenia i dozoru pojazdu,
 2. pobierania opłat za wykonanie czynności, do których zostały wyznaczone w wysokości ustalonej właściwą uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego,
 3. umieszczenia tabeli opłat w biurze jednostki w widocznym miejscu i w sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością opłat,
 4. niezwłocznego powiadamiania o zmianach w funkcjonowaniu jednostki, mających wpływ na wykonywanie czynności, o których mowa w § 1.
§ 4

Dochodzenie i egzekucja należności od właścicieli usuniętych pojazdów należy do wyznaczonych podmiotów, a niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do żądania od Starosty Gryfińskiego zapłaty za wykonane usługi.

§ 5

Odpowiedzialność cywilnoprawną za uszkodzenie lub utratę usuwanego pojazdu podczas wykonywania wyżej określonych czynności, ponosi wyznaczony podmiot.

§ 6

Stwierdzenie uchybień w wykonywaniu czynności, do których podmiot został wyznaczony lub brak stosownych zabezpieczeń umożliwiających ich prawidłowe wykonywanie może spowodować cofnięcie uprawnień nadanych niniejszym zarządzeniem.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 20/2004, w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego" oraz Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 21/2004, w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi z dnia 1 czerwca 2004r,

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 9

Zarządzenie wschodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-12-07 13:38:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 13:38:43

Strona odwiedzona 1143 razy
Inf. przygotowana przez: Przemysław Szajewski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.