Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 94/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-10-14

w sprawie powołania Komisji do spraw zbiorów wspomagających w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z Zarządzeniem Nr 43/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie określania trybu gromadzenia, organizacji i zasad prowadzenia zbiorów wspomagających w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw zbiorów wspomagających w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Agnieszka Turek,
 2. Członek Komisji - Agnieszka Figura Dorawa,
 3. Członek Komisji - Natalia Szeptuch,
 4. Członek Komisji - Wanda Pawlak.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

 1. weryfikacja danych wskazanych w rejestrze zbiorów wspomagających,
 2. wyegzekwowanie zwrotu wypożyczonych pozycji księgozbioru,
 3. ustalenie brakujących pozycji księgozbioru oraz zbędnych pozycji księgozbioru,
 4. przeprowadzenie faktycznej likwidacji zbędnych zbiorów wspomagających.

§ 3.

 1. Z przeprowadzonych zadań Komisja sporządza protokół, w którym:
  • potwierdza liczbę zarejestrowanych pozycji w ewidencji zbiorów wspomagających,
  • wskazuje odszukane pozycje księgozbioru, brakujące pozycje księgozbioru oraz zbędne pozycje księgozbioru z propozycją sposobu ich likwidacji.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji Starosty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2009-10-22 09:18:48
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-22 09:18:48

Strona odwiedzona 972 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Figura-Dorawa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.