Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 99/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-10-15

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na wykonywanie zadania pn. "Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142) oraz art. 130a ust. 5a - 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, poz. 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 84, poz. 713, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 114, poz. 956, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na wykonywanie zadania pn. "Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) na terenie Powiatu Gryfińskiego? w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Janusz Osicki - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie - członek komisji,
 3. Andrzej Krzemiński - Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - członek komisji,
 4. Lucyna Zawierucha - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - członek komisji,

§ 2. Do zadań komisji należy:

 1. sprawdzanie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania, o którym mowa w § 1,
 2. ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadania według punktacji stanowiącej załącznik do zarządzenia,
 3. przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego do wyznaczenia przedsiębiorcy do wykonywania zadania, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania, o którym mowa w § 1.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2010-10-19 14:42:38
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-19 14:42:38

Strona odwiedzona 776 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Bołbot
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.