Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 22/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-02-27

w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 66 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadzonym zarządzeniem Nr 61/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 2, § 3, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej:
  Grzegorz Woś - podinspektor"
 2. w rozdziale 7, § 8, ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) Grzegorz Woś - ZK.GW
 3. w rozdziale 9, ust. I, pkt 4 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:
  "9) organizowanie oraz nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,"
 4. w rozdziale 9, ust. I pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "Kluczowe kontakty zewnętrzne:
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie",
 5. w rozdziale 9, ust. II, pkt 4 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:
  "7) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,"
 6. w rozdziale 9, ust. II pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "Kluczowe kontakty zewnętrzne:
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie,
  • inspektor ds. ochrony przed powodzią w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 7. w rozdziale 9, ust. III pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  "Kluczowe kontakty zewnętrzne:
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego",

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-02-28 12:27:49
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-28 12:27:49

Strona odwiedzona 706 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.