Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 29/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-03-16

w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie:

 1. art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142. poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 roku: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku: Dz. U. Nr 180 poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz.1458, z 2009 roku: Dz. U. Nr 92 poz.753, Dz. U. Nr 157 poz.1241, z 2010 roku: Dz. U. Nr 28 poz.142, Dz. U. Nr 28 poz.146, Dz. U. Nr 40 poz.230, Dz. U. Nr 106 poz.675, z 2011 roku: Dz. U. Nr 21 poz.113, Dz. U. Nr 217 poz.1281, Dz. U. Nr 149 poz.887)
 2. art. 274, ust. 3, art. 276, art. 282 i art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku: 28 poz. 146, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Dz. U. Nr 234 poz. 1386);
 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz.108);
 4. Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5 poz. 23);
 5. § 19 ust. 2 pkt. 9 i § 66 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zmieniony uchwałami nr: IX/118/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., XIII/152/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., XXI/229/2008 z dnia 18 września 2008 r., XXIX/283/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r., XL/354/2010 z dnia 25 marca 2010 r., V/37/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu określenia zasad oraz sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego wprowadza się:

 1. Księgę procedur audytu wewnętrznego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Kartę audytu wewnętrznego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Kodeks etyki audytora wewnętrznego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3.

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 103/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
 2. Zarządzenie Nr 104/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie".

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012 r.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-03-19 08:36:20
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 08:36:20

Strona odwiedzona 619 razy
Inf. przygotowana przez: Andrzej Urbański
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.