Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 71/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-07-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381, Nr 99 poz. 661, z 2008r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1574, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817 z 2010r. Nr 43 poz. 246, Nr 164 poz. 1107, Nr 225 poz. 1466, Nr 247 poz. 1652, Nr 249 poz. 1656, z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 48 poz. 247, Nr 106 poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, z 2012r. poz. 661) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002r., Nr 12, poz. 118) zarządzam co następuje;

§ 1. W zarządzeniu nr 92/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminów § 3 otrzymuje brzmienie:

"Komisja, w składzie co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji przeprowadza egzamin osób, które ukończyły szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką i zamierzają wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-07-17 15:19:50
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 15:19:50

Strona odwiedzona 459 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.