Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 79/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-08-09

w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 Dz.U. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2012 r. Dz. U. Nr , poz.) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru stosuje się w oparciu o załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych, w tym wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz system ochrony danych i zbiorów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont ksiegi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Za wdrożenie i stosowanie niniejszych zasad (polityki) rachunkowości odpowiedzialnym jest Skarbnik Powiatu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 157/2011 r. Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2012-08-14 09:04:18
data ostatniej aktualizacji: 2012-08-14 09:04:18

Strona odwiedzona 1131 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.