Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 5/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-02-05

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 t.j.) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję się komisję w składzie:

 1. Urszula Przetak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Andrzej Prokopski - Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej - członek komisji,
 3. Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów - członek komisji,
 4. Bartłomiej Grocholewski - Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek komisji,
 5. Paweł Frąckowiak - Podinspektor Wydziału Architektury i Budownictwa - członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. świadczenie usług z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 2. Ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1,
 3. Przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorców wykonujących zadania, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadań o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 56/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

data opublikowania: 2013-02-05 11:48:24
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-05 11:48:24

Strona odwiedzona 589 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.