Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 9/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-02-20

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania "Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie" zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników do ścisłego stosowania i przestrzegania instrukcji, pod rygorem odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej przewidzianej w kodeksie pracy.

§ 3. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie zarządzenia sporządzają informację, o której mowa w załączniku do zarządzenia w § 9, ust. 11 i przekazują do Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie zobowiązani są do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami instrukcji (pisemne potwierdzenia).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w zakresie sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych dotyczących środków budżetowych ujętych w planie finansowym Starostwa.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-02-21 07:49:41
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-21 07:49:41

Strona odwiedzona 745 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.