Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 30/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-04-15

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2011 z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) i art. 17, art. 94 pkt.6, art.1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43 poz.489, Nr 107, poz.1127, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52 poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz.1354, Nr 128, poz.1405, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673, Nr 200, poz.1679, Nr 135, poz.1146, z 2003 r. Nr 166, poz.1608, Nr 213, poz.2081, Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz.1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz.1239, Nr 181, poz.1288, Nr 225, poz.1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz.485, Nr 98, poz.817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908, poz. 1110, z 2013 r. poz.2) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 19/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 04 marca 2011r. w sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie załącznik nr 1 do "Zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie" otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2013-04-15 10:37:37
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 10:37:37

Strona odwiedzona 447 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.