Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 41/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-05-06

w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Grzegorz Downar - Geodeta Powiatowy;
 2. Członkowie Komisji:
  1. Wojciech Kowalski - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
  2. Marian Gąciarz - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

§ 2.

 1. Komisja dokona oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, stwierdzi czy stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz czy upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu oraz w innych przepisach szczególnych.
 2. Członkowie komisji zobowiązani są dokonać powyższej oceny w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Komisja zatwierdzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.
 2. Protokół oraz spis dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji Starosty.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Grzegorzowi Downarowi - Geodecie Powiatowemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2013-05-06 15:09:25
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 15:09:25

Strona odwiedzona 556 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.