Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 44/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-05-24

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861, z 2012 r. poz. 121) oraz uchwały Nr 407/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 w § 6, ust. 2 skreśla się pkt 2;
 2. w załączniku nr 3 w § 6 ust. 7 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
  "9) można nie stosować konta 700 - "Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia" w przypadku niewielkiej sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i półfabrykatów, robót i usług), sprzedaż produktów nie jest działalnością podstawową oraz nie rozlicza się (ewidencjonuje) kosztów wytworzenia sprzedawanych produktów.".

§ 2. W zarządzeniu Nr 1/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w § 1, pkt 1 wyrażenie "w załączniku nr 1" zastępuje się wyrażeniem "w załączniku nr 2".

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-05-28 14:26:22
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-28 14:26:22

Strona odwiedzona 445 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.