Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 55/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-06-10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 595), oraz art. 7 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., nr 5, poz. 13, nr 228, poz. 1368 ) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję się komisję w składzie:

 1. 1. Urszula Przetak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodnicząca komisji,
 2. 2. Anetę Płóciennik - Śmiałkowską - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - członek komisji,
 3. 3. Andrzej Krzemiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - członek komisji,

§ 2. Do zadań komisji należy:

 1. 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 2. 2. Ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1.
 3. 3. Przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorców wykonujących zadania, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadań o których mowa w § 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-06-11 15:08:27
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 15:08:27

Strona odwiedzona 567 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.