Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 67/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-08-08

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 130/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w sprawie opłat za wydawane dzienniki budowy oraz sporządzane kserokopie dokumentów

Na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, poz. 951 i poz. 1256), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198 j.t., nr 204, poz.1195, z 2002r. nr 153, poz. 1271, z 2004r., nr 240, poz. 2407, z 2005 nr 64, poz. 565, nr 132, poz. 1110, z 2010r., nr 182, poz. 1228, z 2011r. nr 204, poz. 1195, z 2012r. poz. 908) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 130/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w sprawie opłat za wydawane dzienniki budowy oraz sporządzane kserokopie dokumentów, zmienionym zarządzeniem Nr 33/2012 z dnia 21 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Wydział Komunikacji i Transportu (Gryfino, ul. 11 Listopada 16D)";
 2. po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: "§ 21. Od wnioskodawcy występującego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2013-08-14 15:15:08
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-14 15:15:08

Strona odwiedzona 331 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.