Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 74/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-08-23

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 567, poz. 628) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 118) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzania egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Przewodniczący Komisji
 2. Urszula Przetak - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Janusz Osicki - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. opracowanie pytań i testów egzaminacyjnych, w oparciu o które przeprowadzane będą egzaminy,
 2. sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu programu szkolenia - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. z 2002 r. Nr 12 poz. 118),
 3. dokumentowanie wyników przeprowadzonych egzaminów.

§ 3. Komisja w składzie co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji przeprowadza egzamin osób, które ukończyły szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką i zamierzają wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 4. Za każdorazowe przystąpienie do egzaminu osoba egzaminowana zobowiązana jest uiścić opłatę na konto Starosta Powiatowego w Gryfinie w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. z 2002 r. Nr 12 poz. 118).

§ 5. Z każdego egzaminu Komisja sporządza protokół.

§ 6. W przypadku egzaminu zakończonego wynikiem pozytywnym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca składa podpis na zaświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. z 2002r., Nr 12 poz. 118).

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 92/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminu oraz Zarządzenie nr 71/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/2011.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-08-27 14:06:05
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 14:06:05

Strona odwiedzona 461 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.