Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 97/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-10-16

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 68 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/161/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 42/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 16 wprowadza się następujące zmiany:

 1. w części V pkt 4 ppkt 17 otrzymuje brzmienie: "17) przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów";
 2. w części V pkt 4 dodaje się ppkt 19, 20 i 21 w brzmieniu:
  "19) opisywanie faktur wpływających do wydziału i prowadzenie ewidencji środków wydatkowanych przez wydział,
  20) obsługa systemu Cepik (rejestracja pojazdów, wyrejestrowywanie, dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych,
  21) zamieszczanie aktualnych procedur w Biuletynie Informacji Publicznej.";
 3. w części VI pkt 4 ppkt 10 otrzymuje brzmienie:
  "10) udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie oraz zawieszanie lub cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy";
 4. w części VI pkt 4 dodaje się ppkt 23 i 24 w brzmieniu:
  "23) zgłaszanie kandydatów na instruktorów i wykładowców do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie egzaminu, 24) udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie oraz zawieszanie lub cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.".

§ 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2013-11-07 15:22:02
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-07 15:22:02

Strona odwiedzona 499 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.