Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 101/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-10-25

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 29/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) Staroście - osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty,";
 2. w § 13 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku zmiany przez pracownika bez uzgodnienia z pracodawcą środka transportu, pracodawca na podstawie złożonego i uzasadnionego przez pracownika wyjaśnienia może dokonać zwrotu kosztów podróży do wysokości wynikającej z ceny przejazdu środkiem transportu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie złożonego przez pracownika wyjaśnienia, pracodawca może uwzględnić koszty przejazdu w wysokości faktycznie poniesionej w związku ze zmianą środka transportu.";
 3. w § 13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Wzór wyjaśnienia stanowi załącznik nr 4.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2013-11-08 11:28:03
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 11:28:03

Strona odwiedzona 530 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.