Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 108/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-11-13

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 - j.t.) oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137- j.t.) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję się komisję w składzie:

 1. Urszula Przetak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Andrzej Prokopski - Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej - członek komisji,
 3. Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów - członek komisji,
 4. Agata Bazydło - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek komisji,
 5. Paweł Frąckowiak - Podinspektor Wydziału Architektury i Budownictwa - członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. świadczenie usług z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 2. Ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1,
 3. Przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorców wykonujących zadania, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadań o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-12-10 15:06:23
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 15:06:23

Strona odwiedzona 390 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.